Novinky

Zveme Vás na odborný seminář ZELENÉ STŘECHY – zdravé prostředí do měst

30. 10. 2014

Ostrava, 7.11. 2014, 10-15 hod.

seminář seznámí účastníky se způsoby a možnostmi, jak využít střechy budov pro zeleň


Místo konání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava,
Zasedací sál č. 306, 3. patro

Seminář je určen pro pracovníky státní správy a samosprávy (odbory investiční, územního plánování, životního prostředí), architekty, krajinářské architekty, studenty, stavební a zahradnické firmy)

Seminář je zdarma, je nutné se zaregistrovat nejpozději 5 dnů před konáním semináře na www.zelenestrechy.info


Program semináře:
10:00 - 10:30
Funkce a působení zelených střech
Ing. Jana Šimečková

10: 30- 11:00
Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady
Ing. Jitka Dostalová

11:00 - 11:30
Funkce a možnosti využití desek z hydrofilních
minerálních vláken v konstrukcích vegetačních střech
Ing. Petr Vacek

11:30- 12:00
Požadavky na substrát, způsoby manipulace
se substrátem
Ing. Jiří Komzák
Individuální konzultace, přestávka na oběd

13:00 - 13:30
Způsoby podpory výstavby zelených střech
Zkušenosti ze zahraničí, soutěž Zelená střecha roku
Evidence zelených střech v ČR
Ing. Jana Šimečková

13:30 - 14:00
Střešní zahrada - součást Světu techniky
v Dolních Vítkovicích
Ing. Lydia Šušlíková, Rostislav Ivánek

14:00 - 14:30
Střešní zahrada NH OLOMOUC CONGRESS
1. místo v soutěži Zelená střecha roku 2014
Ing. Radek Pavlačka

14:30 - 15:00
Dům - nedům: vstup do ZOO Olomouc
3. místo v soutěži Park roku 2014
Ing. Petr Mičola