Novinky

Zveme Vás na 8. ročník KONFERENCE PODLAHY 2014 (23.-24. září 2014, Praha)

25. 8. 2014

Stejně jako v předchozích ročnících konference, i letos bude pojednána celá škála témat, týkajících se úskalí realizace betonových, dřevěných, keramických, laminátových, PVC a dalších podlah a jejich povrchových úprav. Zvláštní zřetel bude brán na často se vyskytující chyby v konstrukcích, které vedou k poškození podlah (vlhkost, trhliny, barevná nestálost, nedodržení rovinnosti atd.) a jejich možné sanaci. 


Na konferenci vystoupí s příspěvkem na téma Masivní podlahy energeticky úsporných domů - teorie a praxe na našich stavbách Ing. Pavel Rydlo z Isoveru. Konference bude akreditována Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů. U příležitosti konání konference bude vydán tištěný sborník příspěvků a v předsálí proběhne tematická výstava.